Tour in Bethlehem , PalestineA walk in the old city of Bethlehem , Palestine, via Star Street leading to the Nativity Church
An insight into the history of the Nativity Church, and the Shepherds Field
A political explanation on the Apartheid Wall surrounding Bethlehem

#NativityChurch
#jesusborn
#Christmas2020

Film produced by SOLO production
In cooperation with ATG

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên