The Outlaw (1943) Jane Russell – Western old movieWestern legends Pat Garrett, Doc Holliday and Billy the Kid are played against each other over the law and the attentions of vivacious country vixen Rio McDonald.

Directors: Howard Hughes, Howard Hawks
Writer: Jules Furthman
Stars: Jack Buetel, Thomas Mitchell, Jane Russell
Genres: Comedy, Drama, Romance, Western

Movie misfits join here:

source

Bài viết đã được tạo 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên