RFA KM, Morning, RFA Khmer Radio , Cambodia Political,09 May 2022 , News, News Khmer#សូមជួយចុចSubscibe #RFA KM
Welcome to #RFA KM Channel.

Thanks so much for supporting and watching RFA KM channel which always upload every day of political news videos on the current situations of Cambodia.

_Original Video byRFA KM Channel_
Your comments and feedback with code of conduct is highly appreciated for improvement of my video and channel.
Video : Movavi Video Editor 15 Plus
Audio :
Picture :

Thank you so much again!

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên