[Pinyin] Họa Tâm 画心 – Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ OST(《良辰好景知几何》Love in Flames of War OST)Song: Họa Tâm | 画心
Singers: Nhất Khỏa Tiểu Thông ft Lý Tông Nam ft Phan Nghệ Tường | 一棵小葱 ft 李宗南 ft 潘艺翔
Moive: Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ |《良辰好景知几何》Love in Flames of War
Actors: Đậu Kiêu, Trần Đô Linh, Hồ Quân, Vương Kính Tùng, Lại Nghệ, Viên Hạo, Đổng Tuyền

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên