Phần 1 – Khai mạc Đại hội Thể Dục Thể Thao Vĩnh Châu 2022. Diễu hành 15 đoàn vận động viên.Diễu hành 15 đoàn vận động viên – Khai mạc Đại hội Thể Dục Thể Thao Vĩnh Châu 2022.
#Khai_mạc_đại_hội_TDTT

source

Bài viết đã được tạo 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên