KRAKOW OLD TOWN CITY TOUR 🇵🇱 WHAT TO DO IN KRAKOW POLANDKRAKOW OLD TOWN CITY SELF GUIDED WALKING TOUR 🇵🇱 THINGS TO DO IN KRAKOW POLAND

We took a self guided walking tour of the old town in Krakow. We show you things to see in Krakow Poland. We’ve got a couple of weeks left in Krakow, join us on our adventures by clicking subscribe!

ABOUT US:
Hi, we’re Ash and Kels and earlier this year we left out jobs to travel the world. After exploring the UK in our camper van, we headed into Europe to start exploring the rest of the world. There’s a lot to see out there and we aim to show you as much as possible. Hit subscribe to join us on our adventure!

Follow us on INSTAGRAM
Ash and Kels –
Ashley –
Kelsey –

Where we get our copywriter-free music:

Krakow, Krakow travel vlog, Christmas market in Europe, Christmas markets in Poland, Best Christmas markets, Poland travel vlog, Poland travel video, Poland, polish food, Poland food tour, Poland travel guide, things to do in Poland, Poland safe, Poland worth visiting, Poland travel 2021, Poland 2021, Zakopane travel 2021, Poland travel restrictions, Zakopane, Zakopane travel vlog, Krakow 2021, Kraków travel covid 2021

#Travel #Poland #Krakow

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên