HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁPPhòng Công tác sinh viên: hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập học, hồ sơ sinh viên. Điện thoại: 0277. 399 55 99
Phòng Đảo bảo chất lượng: hỗ trợ các thông tin liên quan đến kết quả xét tuyển, xác nhận nhập học, giấy báo trúng tuyển. Điện thoại: 0277.3882258
Phòng Đào tạo: hỗ trợ các thông tin liên quan đến đăng ký học phần, lịch học và sử dụng các chức năng trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo. Điện thoại: 0277. 3882 155
Phòng Kế hoạch – Tài chính: hỗ trợ các vấn đề liên quan đến học phí. Điện thoại: 0978. 357 712
Trung tâm Quản lý Dịch vụ: hỗ trợ thông tin liên quan đến đăng ký
nội trú. Điện thoại: 0277. 3881 008

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên