Đại Hội Thể Dục Thể Thao lần thứ IX năm 2021 | Xã Dĩnh Trì – TP Bắc Giang💎 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗮̂𝗺 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑖𝑚 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 , 𝑝ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖, 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 𝑎̉𝑛ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑇𝑉𝐶, 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜,…
———-
Event Film_TVC Video Viral_Prewedding_ Cermony Wedding_Music Video_Fashion Video
———
QUAY FILM + CHỤP ẢNH CHUYÊN NGHIỆP ❤
———
FaceBook:
Hotline: 0911177030 (Mr.Tâm)

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên