Christmas Home Tour Series: Winter Wonderland | Master Bedroom Decor Tips & IdeasThere’s something romantic about having a Christmas in your bedroom. Could it be the lights? Or the color? Come see how, I created a special Winter Wonderland Christmas tree in our master bedroom for my husband.

Follow Me On Instagram:

Similar Snowflake Pillow:

Hobnail Wax Warmer Teal:

Hobnail Accent Wall Warmer Light:

🕯 My Favorite Wax Melts:

☃️ Frosty Winter Nights:

🍰 Wild Berry Cheese Cake:

🍪 Cookies For Santa:

Christmas Home Tour Series:

How To Decorate Your Christmas Tree:

How To Decorate Your Mantel, Entryway & Built-In For Christmas

Woodlands Elegant Glam Loft Space Decor Ideas:

Styling Your Coffee, Side & Sofa Table:

source

Bài viết đã được tạo 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên