Christmas Eve in Bethlehem. 2021 Update, Tour and ExplanationChristmas eve in Jerusalem and Bethlehem. A look at the traditions of Christmas in the Holy Land.

#Christmaseve #Bethlehem #Christmasinbethlehem

0:00 Intro and Jerusalem
5:28 Bethlehem
9:02 Church of the Nativity

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên