A tour of Bennie's Nursery and Landscaping's Christmas tree farm.The Pennsylvania Friends of Ag Foundation takes students on a tour of Bennie’s Nursery and Landscaping’s Christmas tree farm in Tunkhannock, Pennsylvania. Check out how a Christmas tree goes from a tiny seed to a symbol of the holiday season.

source

Bài viết đã được tạo 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên